Travel-Yachting Smart Sailing
Partnerzy Portalu Czartery jachtów na Bałtyku Ogłoszenia Motoryzacyjne - Darmowe ! Partnerzy Portalu
Pokaż żeglarstwo w dziale: wiadomości | relacje | obyczaje | słownik | DODAJ
żeglarstwo - wiadomości żeglarskie
10 Kwietnia 2019 - wiadomości żeglarskie
W miniony weekend odbył się Sprawozdawczy Sejmik Polskiego Związku Żeglarskiego

W sobotę 6 kwietnia w siedzibie Polskiego Komitetu Olimpijskiego w Warszawie odbył się LI Sprawozdawczy Sejmik Polskiego Związku Żeglarskiego.
Spotkanie rozpoczęło się od przywitania przez Prezesa PZŻ Tomasza Chamerę wszystkich obecnych na Sejmiku gości, w tym członków honorowych Polskiego Związku Żeglarskiego oraz uczczeniem minutą ciszy żeglarzy, którzy w ciągu ostatniego roku odeszli na wieczną wachtę.

W pierwszej części obrad wysłuchano wystąpienia zaproszonych gości, wręczono medale i wyróżnienia. Bogusław Witkowski, wiceprezes PZŻ ds. morskich, został odznaczony medalem Za zasługi w Wychowaniu Wodnym im. Generała Zaruskiego przez Naczelnik ZHP panią Annę Nowosad. Medal Komisji Edukacji Narodowej wręczono panu Januszowi Borówce, odznaki honorowe Za zasługi dla Turystyki otrzymali Grzegorz Lipiec i Tomasz Jurczak, Medale za Szczególne Zasługi dla Żeglarstwa Polskiego oraz odznaczenia Przyjaciel Żeglarstwa Polskiego, które przyznano Andrzejowi Kowalczyńskiemu, Joergowi Bohnowi oraz Adamowi Szyburskiemu, odebrali w ich imieniu Leszek Kacprzyk oraz Janusz Marek Taber, a specjalne medale 95-lecia PZŻ dla osób szczególnie zasłużonych dla żeglarstwa polskiego otrzymali Jerzy Dąbrowski, Waldemar Heflich, Tomasz Holc, Kazimierz Izdebski, Adam Jasser, Stanisław Latek, Maciej Leśny, Jan Okulicz Kozaryn, Andrzej Rościszewski, Zbigniew Stosio, Stanisław Tołwiński i Zbigniew Zalewski.

Sprawozdawczy Sejmik Polskiego Związku Żeglarskiego, żeglarstwo

fot. Szymon Sikora

- Wyróżnienia i medale są podkreśleniem nie tylko realizacji Państwa własnych pasji, ale przede wszystkim podziękowaniem za aktywności w rozwoju różnych form żeglarstwa i pokazywania, że stanowi ono jedność - powiedział prezes Polskiego Związku Żeglarskiego Tomasz Chamera.

Prezes Tomasz Chamera oraz wiceprezesi Katarzyna Domańska, Jarosław Bazylko i Bogusław Witkowski w imieniu Zarządu przedstawili sprawozdanie z działalności Polskiego Związku Żeglarskiego za 2018 rok. Nawiązano m.in. do Konwentu Okręgowych Związków Żeglarskich i Stowarzyszeń Konkurencji Priorytetowych, którego 2. edycja odbyła się w styczniu tego roku oraz do wytycznych Ministerstwa Sportu i Turystyki, które obligują związki sportowe do stosowania wytycznych związanych z Kodeksem Dobrego Zarządzania dla Polskich Związków Sportowych. Omówiono także stan realizacji inwestycji Nowa Marina Gdynia oraz zmierzającej ku końcowi modernizacji Portu Jachtowego Trzebież. W Trzebieży trwa obecnie trwa końcowa faza prac remontowych, która umożliwi przeprowadzenie 11 maja ogólnopolskiego otwarcia sezonu letniego PZŻ.

W dalszej kolejności skarbnik Polskiego Związku Żeglarskiego Jacek Pietraszkiewicz przedstawił sprawozdanie finansowe PZŻ za miniony rok kalendarzowy, a przewodniczący Komisji Rewizyjnej PZŻ Adam Szkaradek zaprezentował sprawozdanie wraz z oceną działalności Zarządu PZŻ. Przedłożona przez Komisję Rewizyjną rekomendacja zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego i finansowego, uzyskała pozytywny oddźwięk wśród delegatów podczas głosowania.

Następnie delegaci przyjęli propozycję działań dotyczących jachtów Kapitan Głowacki i Śmiały odnośnie ich sprzedaży, jeśli nie uda się pozyskać środków finansowych na ich bardzo kosztowne remonty. Ponadto zatwierdzono zmiany wszystkich regulaminów odznaczeń związkowych, mając na uwadze m.in. wytyczne związane z przepisami RODO.

Na zakończenie Prezes Tomasz Chamera podziękował wszystkim, którzy przybyli na LI Sprawozdawczy Sejmik Polskiego Związku Żeglarskiego, zachęcając do kontynuacji działań dla rozwoju żeglarstwa, a także życząc udanego sezonu żeglarskiego.
Maciej Frąckiewicz / materiały prasowe PZŻ


Reklama | Prywatność i bezpieczeństwo | Partnerzy | Kontakt
Copyright © 2005 - 2019 ŻEGLARSTWO.PL
żeglarstwo - Valid XHTML! żeglarstwo - Valid CSS!